Dětské dopravní hřište Kadaň

Provozní řád

Provozní řád dětského dopravního hřiště „Kasárna“ (DDH)

1. Provozní doba hřiště je od 8:00 do 22:00 hod celoročně.

2. Mimo provozní dobu je vstup na hřiště zakázán. Pro přístup na hřiště slouží pouze upravené přístupové komunikace

3. V prostoru dětského hřiště je zákaz kouření, rozdělávání ohně, konzumace alkoholických nápojů či jiných aktivit, které jsou v rozporu s účelem dopravního hřiště

4. Hřiště je určeno především pro cyklisty, lze použít i pro bruslaře na „Inline“ bruslích

5. Děti do 5 let musí být v doprovodu dospělé osoby

6. Vjezd motorových vozidel do areálu hřiště je přísně zakázán

7. Pohyb chodců je povolen pouze po vyznačených chodnících

8. Pohyb kol a jiných dopravních prostředků je možný pouze po vyznačených trasách.

9. Chůze či jízda po trávníku je zakázána

10. Úmyslné poškozování a ničení hřiště a zařízení je zakázáno


11. Uživatelé hřiště jsou povinni udržovat na hřišti pořádek.

12. Majitelem dětského hřiště je Město Kadaň

13. Za provoz dětského hřiště odpovídají Technické služby města Kadaně s.r.o. (TSM). Jednatel TSM může kontrolou provozu hřiště a dodržování provozního řádu pověřit i další zaměstnance.

14. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště

15. Město Kadaň jako majitel dopravního hřiště si vyhrazuje právo přednostního užívání hřiště pro výuku dětí a mládeže a pořádání různých společenských akcí se zaměřením na dopravní výchovu a BESIP

16. Ostatní zájemci o uspořádání akce si musí vyžádat souhlas odboru dopravy Městského úřadu v Kadani, který zajišťuje koordinaci využití hřiště.

17. V případě akcí pořádaných městem Kadaň či jinými subjekty v souvislosti s dopravní výchovou či BESIPem je vstup nezúčastněných osob zakázán.

18. Při akcích pod bodem 15. až 17. odpovídá za bezpečnost pořadatel akce. V ostatních případech je užívání DDH na vlastní nebezpečí.

19. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii číslo na tel. číslo156.

20. Pořádání jednotlivých akcí bude zveřejněno na webových stránkách města Kadaně, tisku a na informační tabuli umístěné u vstupu do areálu dopravního hřiště.


Dnes je: středa - 28. září 2022

Provozní řád


zde

Provozní řád

AkceŽádná akce....

Aktuality


Finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2015
vloženo: 01.06. 2015 v 20:51 Ve dnech 16.-18. června 2015 proběhne na Dětském dopravním hřišti v ..
více

Mapa hřištěMapa
© 2012 Provozovatel: Městský úřad Kadaň